Privacy verklaring

Marie-Anne de Graaff-Brands
(Bloom into you),

gevestigd aan de Prinses Christinalaan 5, 3454 AL, De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@bloomintoyou.nl,
06 2865 3913,
www.bloomintoyou.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens (alleen indien je een factuur wil ontvangen)

– Geboortedatum en zorgverzekeraar (alleen indien je een factuur wilt ontvangen)

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?

Zodat ik je kan bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
Zodat ik je kan informeren over lastminute plekken, gewijzigde openingstijden of een gewijzigd/ uitgebreid aanbod door middel van een e-mail nieuwsbrief. Dit alleen nadat je hier actief toestemming voor hebt gegeven tijdens de 1e afspraak.
Omdat ik daar wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik houd daarbij de termijn die mij als complementair zorgverlener wettelijk verplicht wordt in acht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (na jouw expliciete toestemming) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bloomintoyou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik voer de praktijk alleen. Dus alleen ik werk met jouw gegevens. Ik hanteer een handgeschreven dossier dat niet door anderen ingezien kan worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bloomintoyou.nl